Organisatsioon

Eesti Muusikaettevõtluse Arenduskeskus MTÜ (varasem nimi Eesti Muusika Arenduskeskus) on 2009. aastal loodud valdkondlik katuseorganisatsioon, mis algatab ja koordineerib muusikavaldkonna arendus- ja ekspordiprojekte. Arenduskeskus töötab nii siseriikliku kui rahvusvahelise kommunikatsiooni-platvormina ja koondab nii riiklikke, era- kui kolmanda sektori organisatsioone. EMAKil on 8 liikmesorganisatsiooni. 


EMAK järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid .

Põhikiri