Audiovisuaalne emotsioonide kontsert “(V)iha & armastus” ootab kuulama

november 2015
Audiovisuaalne kontsert tugineb Mihhail Bulkakovi romaanile "Meister ja Margarita" ning seob endas klassikalise muusika, katkendeid raamatust ning videokunsti.

Eesti LAB Orkestri projekt soovib ellu kutsuda uue vormi jutustavast muusikateatrist, mille eesmärk on ühendada klassikaline muusika erinevate kunstivaldkondadega nagu kirjandus ja visuaalkunst ning panna erinevad valdkonnad omavahel kaasaegses vormis suhtlema. Toetudes Mihhail Bulgakovi romaani “Meister ja Margarita” ainestikule, esitab LAB Orkestri kava meile kõigile olulisi küsimusi.

Mida me ihaldame? Mis/kes takistab meie soovide täitumist? Kas miski/keegi juhib meid? Kas eksisteerib tõelist armastust? Tõelist vabadust?

Üks olulisi ideid on panna publik kontserdi kestel tunnetama erinevaid emotsioone.

Kontsert kasutab esinejate mittekonventsionaalset paigutust ning põimib teemakohaste emotsioonidega suhestuvat, ajastule tunnuslikku muusikat tekstide esituse ning videoprojektsiooniga.

Kontsert toimub Eesti Kontserdi projekti EK-Labor raames

Kontsert toimub: 26. november 2015 kell 19:00 TALLINN, Vene Kultuurikeskus

Esinevad: 

The LAB Orchestra ensemble
Katkendeid raamatust loeb: Jim Ashilevi
Dirigent: Tanel Nurk
Videokunstnik:  Karl Saluver
Projekti koordinaator: Markus Köcher