AVASTADES EESTI KAASAEGSET MUUSIKAT Budapesti Muusikakeskuse (BMC) raamatukogus 15. oktoober 2015.a.

november 2015
15. oktoobril 2015.a. toimus Eesti Instituudi Ungari esinduse ja Eesti Muusik Arenduskeskuse eestvedamisel eesti kaasaegset muusikat tutvustav loeng­vestlus, mida viisid läbi heliloojad Tatjana Kozlova­ Johannes ning Balázs Horváth

Kohaletulnud publikul oli võimalus saada infot ka muusikatrükiste kaudu ­ Eesti Muusika Infokeskus oli selleks puhuks kohapeale saatnud valiku meie heliloojate plaate ja trükiseid.


Esitlus toimus Budapesti Muusikakeskuses, mis on üks Eesti Instituudi Ungari esinduse olulisimaid partnereid Budapestis. Möödunud aastal alanud Eesti jazzkontsertide sarjale lisandus veebruarist ühiselt läbi viidud ürituste nimekirja Arvo Pärdi filmiõhtute sari ning professor Toomas Siitani 9­10. oktoobril peetud loengud Arvo Pärdi loomingust.


Nii Eesti Instituudi Ungari esinduse juhataja Monika Segesdi kui Eesti Muusika Arenduskeskuse juht Marge Raun toonitavad sarnaste esitluste korraldamise vajalikkust ka edaspidi, kuna see võib tasapisi viia hea koostööni Eesti ja Ungari heliloojate ja muusikute vahel. Üheks heaks võimaluseks on 2018. aastal Budapesti plaanitud kontsertide sari, mida soovime korraldada Eesti100 puhul koos Ungari Muusikaakadeemia ning Budapesti Muusikakeskusega.

Fotode autor: Máté Bach