Eesti Muusika Arendusekeskusest sai Eesti Muusikaettevõtluse Arenduskeskus

juuni 2016

Eesti Muusika Arenduskeskuse juhatus otsustas muuta ettevõtte nime lähtuvalt ettevõtte missioonist ja eesmärkidest. Mittetulundusühingu uus nimi on Eesti Muusikaettevõtluse Arenduskeskus. Kasutame endiselt juba tuttavat lühendit EMAK.

EMAK jätkab 2016 aastal oma tegevust lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest ja missioonist, mis on soodsama kasvukeskkonna loomine muusika valdkonna äriühingute jaoks, nendevahelise koostöö ergutamisel ning nende nõustamisel ja neile tugiteenuste pakkumisel. Klassikalise muusika valdkonna müügile kaasaaitamisel on olulisel kohal turundusvõimaluste leidmine, messidel ja esitlusüritustel osalemine ja nende korraldamine.

Kuna muusikasektor ja siin tegutsevad inimesed on oma iseloomult pigem konservatiivsed ja seetõttu ka loomemajandusse siiani suhteliselt tagasihoidlikult suhtunud, siis on väga oluline tegevuste järjepidevus. Seni läbiviidud tegevuste jätkuna oleme 2016 aastaks seadnud suurema fookuse valdkonna turundustegevusteks ja teadlikkuse tõstmiseks ettevõtlussektorisse sisenemiseks. Eesti muusika ja muusikud on vaieldamatult leidnud koha maailma tippude hulgas ning on oluline, et see kõrge intellektuaalne kapital suudaks süsteemselt toimides toota efektiivselt ka finantskapitali. Selle sihiga kooskõlas muutis organisatsioon ka oma nime.