Kogemustuba - Helimaailm meie ümber

aprill 2017

Kogemustoas räägivad Merike Rehepapp, Liis Viira ja Hardi Volmer


Sarja teises kogemustoas räägib Merike Rehepapp helist tootedisainis -- kõik asjad teevad ju häält. Helilooja Liis Viira ning teatri- ja filmilavastaja Hardi Volmer teavad aga kogemusi vahetada selle kohta, mida heli filmiga teeb. Kuidas panna kuulaja mõistma seda, mida heli looja on taotlenud?  

Kogemustoas saab kuulata, küsida, arutleda. Tasuta.

Esinejatest lähemalt:

Merike Rehepapp on Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri lõpetanud tootedisainer, kellele meeldib uurida ja areneda läbi õpetamise. Olles EKA õppejõud, on tema erilises fookuses seni vähetähtsustatud parameetrid disainis ja kommunikatiivsed erialased oskused. Üheks nendeks on heli. 
Sageli disaini protsessis ei mõelda asjaolule, et kõik mida me loome, teeb häält. Heli kui tooteomadus, ei tohiks olla juhuslik, vastupidi, see on üks tööriist/omadus, mis võib ära lahendada terve rida probleeme. Merike ise nimetab seda funktsionaalseks heliks. 

Liis Viira on Eesti Muusikaakadeemia magistrantuuri lõpetanud helilooja ja harfimängija, kellel on lõpetamisel Eesti Kunstiakadeemia magistrantuur animatsioonikunstnikuna. Heliloojana on ta loonud nii soolo-, kammer- kui ka orkestrimuusikat, harfimängijana esinenud nii solisti kui ka kammermuusikuna ja teinud koostööd pea kõigi eesti orkestritega. 
Animatsioonfilmi alal huvitab Liisi abstraktsus ja eksperimentaalsus ning valdkondade vaheline suhtlus. Praegu on tal käsil mitmiktaju küsimus, silmadega kuulmine ja kõrvadega nägemine: kas ja kus erinevad tajud kohtuvad ja mis siis juhtub. Liis arutleb, et võibolla me oleme kõik mitmiktajujad, kuid pole kunagi sellele tähelepanu pööranud. 

Hardi Volmer on Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuri lõpetanud lavastuskunstnik. Kunstniku ja lavastajana toonud välja üle 100 teatrilavastuse, 14 anima-,3 dok ja 4mängufilmi. Kirjutanud ja lavastanud TV seriaale, muusikavideosid ja reklaame. Dotsendina õpetanud Kunstiakadeemia stsenograafia osakonnas lavakujundust, BFMis filmirezhiid ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemias multimeediat. Ühe meie vanima rok-grupi SingerVinger laulja. Hardi kogemus ütleb, et interdistsiplinaarsel väljal tegutsedes on absoluutselt kõik seotud helimaailma kaasamise ja koosmõju analüüsiga ehk pildimaailma helilise/ muusikalise kujundamisega. Põhiküsimuseks siin jääb alati see, kuidas võimalikult tõhusalt ja lihtsate vahenditega mõjutada publiku mõtteid ja emotsioone.